© All right reserved Lerin Data 2013
Vi är en IT-partner för er utveckling. Lerin Data är ett konsultföretag med fokus inom IT och tekniklösningar. Vi arbetar nära våra kunder som partner och utvecklar organisationer och lösningar inom ett brett område. Tillsammans med våra samarbetspartner är vi en effektiv bas för er utveckling genom att: Effektivisera era rutiner Höja kvalitén på era produkter Öka värdet på era tjänster, förbättra kundnöjdhet och öka marknadsvärdet. Vi hjälper er med upphandling, ramavtal, projekt, IT- miljöer, systemlösningar och integration. Vi har mångårig erfarenhet av mobila systemlösningar inom arbetsorderhantering, planering, industriunderhåll och tekniklösningar. En kompetent partner för långsiktiga affärsrelationer. Tillsammans utvecklar och underhåller vi er IT-struktur och företagsutveckling. (inom teknik och IT sedan 1979)
Kontakta ALLTID Lerin Data för framgångsrika lösningar.
Effektiva lösningar.
För bästa resultat.

Hem